26. května (Nanebevstoupení Páně) SHOWROOM ZAVŘENO

Prohlášení o ochraně soukromí

E & R Classics, dceřiná společnost Vítězství Klasický Auta BV ve Waalwijku, odpovídá za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme:
Společnost E&R Classics zpracovává vaše osobní údaje, když používáte naše služby a / nebo nám poskytujete své osobní údaje. Mezi osobní údaje, které zpracováváme, patří:
• Adresa;
• Telefonní číslo;
• Emailová adresa;
• Rod;
• Číslo bankovního účtu;
• zpracování vaší platby;
• Další osobní údaje, které nám poskytnete, například prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, prostřednictvím korespondence a telefonu;
• zasílání našeho zpravodaje a / nebo reklamní brožury;
• mít možnost vám zavolat nebo vám poslat e-mail v případě, že je to nezbytné pro poskytnutí našich služeb;
• informovat vás o změnách našich služeb a produktů;
• nabízet vám příležitost reagovat na náš zpravodaj;
• Dodávat vám zboží a služby

Společnost E&R Classics zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:
E & R Classics nevyžaduje žádné rozhodnutí založené na automatizovaném zpracování, na záležitostech, které mohou mít (významné) důsledky pro lidi. Jedná se o rozhodnutí přijatá počítačovými programy nebo systémy bez zásahu osoby.

Jak dlouho ukládáme osobní data:
Vaše osobní údaje uchováváme v zabezpečeném prostředí, dokud se neodhlásíte nebo nás neinformujete o jejich smazání. Společnost E&R Classics neukládá vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou vaše údaje shromažďovány.

Sdílení osobních údajů se třetími stranami:
Obecně nesdílíme osobní údaje s třetími stranami, pokud nám k tomu nedáte svolení nebo nás výslovně nepožádáte. Společnost E&R Classics neprodává vaše data třetím stranám. Společnost E&R Classics poskytuje údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro splnění zákonných povinností. Společnost E&R Classics a společnosti určené společností E&R Classics ke zpracování vašich údajů uzavřely dohodu o zpracování dat, aby zajistily stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich údajů. Za tyto operace zpracování zůstává odpovědná společnost E&R Classics.

Cookies nebo podobné techniky, které používáme:
E & R Classics používá pouze technické a funkční cookies. Obecně nepoužíváme analytické soubory cookie, které porušují vaše soukromí. Cookie je malý textový soubor, který je uložen v počítači, tabletu nebo smartphonu při první návštěvě webových stránek. Cookies, které používáme, jsou nezbytné pro technické ovládání webových stránek a pro snadné použití. Tyto soubory cookie zajišťují, že web funguje správně, například zapamatujete si preferovaná nastavení. Také můžeme optimalizovat naše webové stránky. Můžete nastavit váš internetový prohlížeč, abyste zrušili nastavení souborů cookie a pokud chcete, odeberte cookies, které byly nastaveny našimi webovými stránkami.

Zvláštní a / nebo citlivé osobní údaje, které zpracováváme:
Naše webové stránky a / nebo služba nemá v úmyslu shromažďovat údaje o návštěvnících webových stránek, kteří jsou mladší než 16 let. Nemůžeme ovšem ověřit věk, proto se rodiče povzbuzují, aby se podíleli na on-line aktivitách svých dětí, aby se předešlo shromažďování údajů o nezletilých bez souhlasu rodičů. Pokud jste přesvědčeni, že jsme shromáždili osobní informace o nezletilé osobě, kontaktujte nás na adrese administration@erclassics.com takže tyto informace můžeme smazat.

Zobrazení, úpravy nebo mazání dat:
Každý zákazník nebo návštěvník webu má právo prohlížet, upravovat nebo mazat své osobní údaje. Kromě toho máte právo odvolat svůj souhlas nebo namítat na zpracování vašich osobních údajů společností E & R Classics. Máte také právo přenosu dat. Můžete požádat o získání kopie osobních údajů v běžně používaném elektronickém formátu, abyste je mohli spravovat a přesunout. Můžete zaslat žádost o přístup, změnu, smazání, přenos vašich osobních údajů, žádost o zrušení vašeho souhlasu nebo námitku ohledně zpracování vašich osobních údajů na adresu: administration@erclassics.com

Jak zajistíme vaše osobní údaje:
E & R Classics zaujme ochranu vašich dat velmi vážnými a přijme vhodná opatření k zabránění zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu nebo změnám a nežádoucímu odhalení. Pokud máte podezření, že vaše data nejsou bezpečná nebo že existují náznaky zneužití, kontaktujte společnost Maartje Praag na adrese administration@erclassics.com

Naše kontaktní údaje:
Webová stránka: www.erclassics.com
Adresa: Kleiweg 1, 5145 NA Waalwijk
Telefon: + 31 (0) 416 75 13 93
E-mail: administration@erclassics.com
Funkční pracovník: paní Maartje Praag (administration@erclassics.com)